MSKA - znak

Moderní Sportovní Karate Polička

Polička - znak

Vítejte na stránkách oddílu MSKA Polička

O oddílu

Oddíl Moderního Sportovního Karate (MSK) Polička byl založen v říjnu roku 1993 a za dobu svého působení vycvičil již řadu úspěšných sportovců, bojovníků, karatistů.

Oddíl funguje pod záštitou Střediska volného času Mozaika, jako zájmový kroužek pro děti i dospělé. Základnu tvoří 30 členů, kteří se scházejí 2-4x týdně. Hlavní náplní tréninku je technicko-taktická příprava na boj, kondiční cvičení a sebeobrana.

MSK Polička je součástí mezinárodní organizace Modern Sports Karate Associates International (MSKAI). Díky tomu mají žáci přístup na testovací školení, kde si procvičí danou část tréninkového programu s detailním vysvětlením a korekturami. Vše probíhá pod vedením nejvyššího představitele MSKAI v regionu. Několik takových seminářů vede osobně i zakladatel MSKAI Prof. Dr. Rudolf Jakhel, držitel mistrovského stupně IX. DAN.


Trenéři

Radovan Andrle II.Dan
Štěpán Příhoda I.Dan

Tréninky

pro nováčky jsou dvakrát týdně, ve středu a v pátek od 17:00 do 18:30 na ZŠ Masarykova


 
      poslední změna: 14.11.2009
Počítadlo.cz